Marathi love Shayari images

love shayari in Marathi

Marathi shayari status photo

येती भरून आकाशी
पावसाळी हे ढग
किती साहू रे मी सख्या
तुझ्या विरहाची धग.

Marathi shayari status photo
Marathi shayari status photo

रात अशी ही तंद्रित
पापणिहि बघ लवते आहे
ह्रुदयाचे ठोके हळुवार सांगे
कुणीतरी माझ्यासाठी जागत आहे

Marathi shayari status photo

रातराणी उमलावी तशी उमलतेस,
मनापासून दरावळतेस,
खरं सांगू का तुला मला तू खूप आवडतेस

Marathi shayari status photo

रातराणी उमलावी तशी तु उमलतेस,
माझ्या मनात मनापासुन दरवळतेस..
खरं सांगु का ग तुला ?
तु मला मनापासुन खुप खुप आवडतेस..

Marathi shayari status photo

लाटांचे प्रेम होते किना-यावर, पण तिचे लग्न झाले सागराबरोबर, किना-याची प्रिती तिला खेचत आणते. पण किना-याला डाग लागु नये म्हणुन ती परत जाते. हेच खर प्रेम.

Marathi shayari status photo

वाट पाहता पाहता तुझी ,
संध्याकाल ही टळुन गेली.
तो पर्यंत सोबत होती सावली माझ्या,
पण तिही मला एकटे सोडून पळुन गेली ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *