Best 1000+ Marathi shayari and Marathi status

Hello friends, welcome to all of you in our best post today and in which post I have brought for you people Marathi Shayari Marathi Love Shayari Marathi Sad Shayari Romantic Marathi Shayari Marathi Status I hope you guys like this post very much Come, let’s talk about what Marathi poetry is, as we speak poetry in Hindi and code in English, similarly Marathi poetry is also We speak shayari only in Marathi, speak Marathi status, we want Marathi shayari, we can send messages to our girlfriends, we can apply Marathi shayari Marathi status on our WhatsApp status, Marathi shayari with image Marathi shayari 2020 Marathi status for whatsapp Marathi status Facebook

Shayari in Marathi

Marathi shayari for fb

त्या दिवशीही जेंव्हा ति
समोर आली तेंव्हा काहीही बोललो नाही
मनात सारे गेले राहुन
शब्दच आज सुचलेच नाहीत

त्या दिवशी निरोप घेताना
माझ्याकडे बघुन गालात हसलीस..
पहिल्यांदाच काळजात धक होऊन
मनात माझ्या रुतुन बसलीस….

त्या वळणावर मी तुला
पुन्हा वळून पाहिले
काय करू तुला पहिल्या शिवाय
नाही राहवले

त्याच्याकडे काय मागायचं
हेच आपल्याला कळत नाही
म्हणुन बाकी सगळ मिळत राहतं
नेमकं जे हवं त्या कधी मिळत नाही

थेंबोथेंबी मग दिसतो
मज हसणारा तो चेहरा
थोडासा सावळ, निळसर
अन् थोडा रंगबिलोरा…

New Marathi love shayari

Marathi love status for girlfriend

दाटून आलेल्या संध्याकाळी,
अवचित ऊन पडतं…..
तसंच काहीसं पाऊल न वाजवता,
आपल्या आयुष्यात प्रेम येतं !

दिवसागन श्वास नविन
श्वासागन भास नविन
पण तुझ होकारानेच सुरु होइल
माझ्या आयुष्याचा प्रवास नविन !!!

दिवेलागण वणव्यासारखी पसरते
रात्र झाल्यावर
पण आपलं घर मात्र उजळतं
तू दाराशी आल्यावर

दोघांच्या नात्याला काय नांव आहे हे
महत्वाचे नाही, नात्या मधील भावना कशी आहे
हे महत्वाचे आहे …. राधा आणि कृष्ण हे फक्त
एकमेकांचे सखे सोयरे होते पण अजूनही संपूर्ण जग
त्यांना Best Couple म्हणते

Please Read him –love Shayari in Marathi

नजरेत जरी अश्रू असले
तरी ओठावर हास्य असाव
ओठावरच्या हास्यामागे
नजरेतल्या अश्रूना लपवाव.

नजरेची भाषा कधी बोलकी तर कधी अबोल होते,
कधी स्तब्ध तर कधी निरागस होते,
भावना दाटल्या की अश्रु धारेने ओझरती होते,
हे सगळं समजुन घ्यायला शेवटी फक्त मैत्रीच उरते.

नजरेला नजर भिडवनं
हा फक्त एक बहाणा होता,
तो तुझ्या-माझ्या प्रेमाचा
एक क्षणं, जुळलेला होता

नज़र ना लागो मला कुणाची
म्हणून तू माझी नजर काढून गेली ………
आठवणीत राहावे हे प्रेमळ क्षण
म्हणून तू गालावर माझिया काळजाचे बोट लावून गेली

Love shayari in Marathi

नवे स्वप्न रंगवताना
जुन्यांचीही जाणीव असावी
नव्या स्वप्नातील पहाट
दाट धुक्याची नसावी

ना सम्पनरे अखंड स्वप्ना असवे,
ना बोलता अकु एतिल असी शब्द असवेत,
ग्रीष्मत पौस पदतील असी धाग असवेत,
ना मागाता सोबाट डेतिल असी मित्रा असवेत…

नाही कळले प्रेम तुला,
मी शब्दांतून मांडलेले.
भावनांचे ते विलक्षण मोती,
माझ्या हृदयातून सांडलेले…

निखळ मनाचे तुझे वागणे
मला प्रेमाने साद घालणे,
राग लोभ जरी आले गेले
उरले केवळ जीव लावणे,

निळाईच्या गर्द ह्रदयात
कदातरी सामावून घेशील का?
आकाशाचं स्वप्न नको मला
एकदातरी आपलं म्हणशील का?

नुसता कुणाला सांगता यावा
म्हणून तुझा विरह जपत नाही …
दुसऱ्या देहाचा तर विचारच सोड
मला दुसरे नावही खपत नाही ….

नेहमी लोक म्हणतात कि जगलो तर भेटू ………. पण तुला पाहिल्यापासून सारख वाटत आहे कि आपण भेटत राहिलो तरच जगू

नुसतेच बघायचे, न बोलता
हे तुझे नेहेमीचे
ओठ मुके, नजर खाली
मला कसे कळायचे?

नेहमीच ठरवायचो तू उशीरा आल्यावर
आता तूझ्यावर रागवायचं…
पण तू दिसल्यावर माझंच मन
माझ्याविरुद्ध वागायचं…

Marathi love status for WhatsApp

Love shayari in Marathi

नेहमीच वाटतं मला तू माझ्या
जवळ असावं…
तुझ्या सहवासातच सारे
आयुष्य जगावं…

पटकन हसणे पटकन रुसणे
मोहक तुझी आदा
तुझ्या मोहक सौंदर्यावर
आहे मी मनापासून फ़िदा

परीस्थितीने लढायला शिकवल म्हणूनच मी लढतोय
उद्याचे सुख बघण्यासाठी दुःखाच्या सावलीत घडतोय

पहिल्यांदा बोललीस,
आणि घाबरुनच गेलीस.
पुन्हा एकदा बोललीस,
आणि कायमची विरघळलीस.

पाऊस एकदाचा पडून जातो
पावसाचे दिवस असले की
आसवांचं तसं नसतं, ते पुन्हा येतात
एकदा डोळे पुसले की

पाऊस पडून गेलाय
मौसम सांद्र आहे …
सांगावेसे वाटतेय मला
की तू माझा चंद्र आहे !!!

पाकळ्यांचं गळणं म्हणजे फुलांचं मरणं असतं.
मरतांनाही सुगंध देणं यातच आयुष्याचं सार असतं,
असं आयुष्य जगणं म्हणजे खरच सोनं असतं.
पण या आयुष्यात तुमच्या सारखे मित्र मिळाले तर,
हे जगणं सोन्याहून पिवळं असतं

पाठवितो तारका किती मी
सांगण्या माझी प्रीत तुजवरी
जाळूनी तू त्यांना परी
का ग मजला दूर करी?

पान जरी कोरं असलं,तरी पानालाही भावना असतात.मन जरी वेडं असलं,तरी मनालाही भावना असतात.पानाच्या भावना कोणालाच कळत नाहीत,

मनाच्या भावना मनालाही कळत नाहीत.मनं हे असचं असतं,इकडून तिकडे बागडत असतं.मनाला काही बंधनं असतात,म्हणुन तर ह्र्दयात स्पंदनं असतात

पापण्यात लपलेली तुझी नजर,
माझ्याकडे बघुन लाजत आहे..
तुझ्या पायातील पैजणसुद्धा,
माझ्याच नावाने वाजत आहे…

New Marathi love shayari

Marathi love status for Facebook

पाय मुकेच चालतात,
परी मन आठवणींना ठेचाळते.
नजरे समोर गाव तुझे अंधुक,
अन ही वाट स्वप्नांकडे जाते.

पायातल्या काट्याने
फ़क्त पाय दुखावतो
मनातल्या काट्याने
पूर्ण माणूस विव्हळतो

पावसात भिजवासं वाटतंय ,
तुला घेवून आज…
चल भिजू पावसात ,
हातात घालून हात…

पावसासाठी आम्ही दोघे
होतो एकदम वेडे ,
चिंब आम्ही होऊन जातो
पडताच नक्षत्रांचे सडे .

पाहीलस….आता या डोळ्यातून
आसवही ओघळत नाही
तुला पुन्हा पुन्हा आठवून
जखमांना मी चिघळत नाही

पाहून तुझ्याकडे, तो
चंद्रही म्हणत असावा…
रंग चांदण्यांसारखा ,
तुझ्यात कुठून यावा…

पुन्हा एकदा प्रेमात
पडण्याचा विचार आहे…
तु एकदा हा बोल मग
आपली साता जन्माची गाठ आहे..

पुन्हा पुन्हा सांगाव तुला,
तू आता माझ्या मनात नाहीस,
आता मी तुला,
कशातच शोधत नाही !

New Marathi status with image

Marathi love status with image

पुस्तकात लिहिले आहे की नियम तोडू नये,
उद्यानात लिहिले आहे की फुल तोडू नये,
पण सगळ्यात महत्त्वाचे तर हृदय आहे
तेव्हा कोणी का नाही लिहिले की, कोणाचे हृदय तोडु नये

पूर्ण होणार नाही म्हणुन स्वप्नच ब घायच नाही का ..,…? आपण कधी आवडीने जीवन जगायच नाही का ……?स्वप्न जरुर बघाव आणि जीवनही जरुर जगाव कारण ….. स्वप्नांमुळेच तर आपल जीवन जगण्यायोग्य बनत असत उद्या कशासाठी जगायच हे स्वप्न मधुन ठरत असत…

पौर्णिमेची रात हि
मिलनास आतुरलेली
तुझी नि माझी प्रीत
चांदण्यात बहरलेली …

प्रत्येक क्षण आठवतो
तुझ्या सोबतीतला,
प्रत्येक क्षण असा कि
लाजवेल तो सुखाला.

प्रत्येक गोष्ट ह्रदयाच्या जवळ नसते. जिवन हे दु:खापासुन लांब नसते. आपल्या मैत्रिला जपुन ठेवा कारण, हीच एक अशी गोष्ट आहे जी प्रत्येकाच्या नशीबात नसतेँ.

प्रत्येक दिवशी आठवतात
या प्रेमाची खुप कारणं,
सर्वात सुंदर हेच
आपलं एकमेकांच्या मनात राहणं

प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यात ऐक
तरी असा मुलगा असतो..
ज्याला ती कधिच विसरु शकत नाही…
आणि प्रत्येक मुलाच्या आयुष्यात ऐक
तरी अशी मुलगी असते..
जिला तो मिळवू शकत नाही…

Marathi love status 2020

प्रत्येक वेळी फुलं समजून तुला जपत गेलो
काट्यांची ओळखही होऊ दिली नाही,
प्रत्येक क्षणी तुझ्या चेहऱ्यात चंद्र पहात गेलो
सूर्याची किरण तुझ्यावर पडू दिली नाही,

असं नाही की माझ्या प्रेमाला तू
साथ दिली नाही तरी राहिली अधुरी प्रेम कहाणी,
काही सीमारेषा तू न मी कुणीही पुसू शकलं नाही..

प्रत्येक वेळी भेटीच वचन मीच मागायचं का
पहा कधीतरी स्वताहून देता आल तर…
पाखर सुद्धा भेटतात परस्परांच्या ओढीन
बघ त्यांच्या कडून काही घेता आल तर

अचानक त्या वळणावर
तुझ्या नि माझ्या नजरेच जुळणं
आणि त्यातच होत आकाशातील
सप्त रंगांचे एकमेकात मिसळणं..

अजुन ही मला कळत नाही
तु अशी का वागतेस
प्रत्येक गोष्ट तुझीच असुन
तु माझ्या कडे का मागतेस..

अजूनही जातो त्याच बागेत
रातराणी फ़ुलताना
पण मला फ़क्त दिसते
सकाळी ती कोमेजताना…

अजूनही वेचत आहे मी ते क्षण कण
तुझ्या मिठीत सांडलेले स्वप्नांच्या बाजारात मला छळण्यासाठी मांडलेले

अधुर्या अपुर्या स्वप्नांना संगतीने पूर्ण करुया
पूर्ण झालेल्या स्वप्नांच्या बागेत हातात हात घालून फ़िरुया

अलगद धरलेला हात तू
अलगदच सोडला होतास
आणि स्वप्नात बांधलेला संसार
तू अलगदच मोडला होतास..

अवघं अंग फितूर होतं
कोणीच आपलं राहत नाही
प्रेमात डोळा दुसऱ्या कुणाचं
साधं स्वप्नही पाहत नाही…

Marathi shayari SMS

अशाच एका वळणावरती
तुझी-माझी भेट झाली…
तेव्हापासून या ह्रदयाला तुझ्या
भेटीची ओढ लागली…⁠⁠⁠⁠

अश्रु लपविण्यांच्या प्रयत्नांत,
मग मी मलाच दोष देत राहते
आणि या खोट्या प्रयत्नांत,
तुला आणखीनच आठवत राहते..

असंच तू माझ्या डोळ्यांतं पाहावं आणि मी तुझ्या अस़चं
तू माझ्या डोळ्यांत पाहावं आणि मी तुझ्या पाहत पाहत
दोघांनी आंधळं व्हावं,

कारण प्रेम हे अंधळच असतं म्हणतात !
कसं सांगू तुला किती जड झालंय जगायला एकेक महिना
तुझा चेहरा नाही मिळत बघायला.

आज काल जळ नारे भरपूर झालेत त्यांना जळू दया….
मला साथ देणारे माझे भाऊ आहेत हे त्यानां कळू दया…

आज काल स्वप्नांनाही
तुझीच सवय झाली आहे,
जगण्याला ही माझ्या
काहिशी रंगत आली आहे.

आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव करुन दिलीस
जे कधी माझ्या नशिबातुन हरवले होते
आज तेच प्रेम तु सावरुन घेऊन आलीस⁠⁠⁠⁠..

New Marathi status with image

New marathi status 2020

आज पुन्हा तुझी आठवण आली
आणि मी उगीच हसु लागलो
खोटं खोटं हसताना…
कळलेच नाही, कधी रडु लागलो…

आजकाल प्रेम तुझं आधी
सारखं दिसत नाही…
तुझी मिठीही तेवढी
घट्टपणे बसत नाही ..

आठवणी आठवाव्या लागत नसतात,
आपोआप त्या आठवत असतात.
पालटुन गेलेल्या सुंदर जीवनाचे,
सुंदर क्षण भेटीस पाठवत असतात…

आठवणी मध्ये नको शोधु मला…
काळजात मुक्कामी आहे मी तुझ्या…
जेव्हा भेटीची ओढ लागेल तुला,
मी भेटेल हृदयाच्या ठोक्यात तुझ्या..

आडोशाला उभा राहून,
तुला पाहत असतो कित्येकदा…
बघ माझ्याकडेही तू ,
जरा मागे वळून एकदा…

आयुष्य हे एकदाच असते,
त्यात कोणाचे मन दुखवायचे नसते,
आपण दुसऱ्याला आवडतो,
त्यालाच प्रेम समजायचे असते…

आयुष्यातील पहिले वस्त्र म्हणजे लंगोट ,त्याला खिसा नसतो आयुष्यातील शेवटचे वस्त्र म्हणजे पांढरी चादर
तिलाही खिसा नसतो तरीही माणसे खिसा भरून घेण्यासाठीच जगत असतात

आवाज येत होता झुळुझुळु पाण्याचा,
थांबवू शकत नव्ह्तो वेग मनाचा,
क्षण प्रत्येक जो होता आनंदाचा,
तो अनअमोल आनंद होता
आमच्या प्रेमाचा.

Marathi status for girlfriend

उपदेश हा चुंबना सारखा असतो .तो देणाऱ्या घेणाऱ्याला सारखाच आनंद देतो..
पण निर्माण मात्र काहीच होत नाही

एक मनी आस एक मनी
विसावा तुझा चंद्र्मुखी
चेहरा रोजच नजरेस
पडावा नाहीतर तो दिवसच नसावा..

एक साधा घाव शब्दांचा असते सुरीहूनही तेज धार त्याला वेदांमधला एक एक शब्द मंत्राचा महत्व असते फ़ार त्याला

एकट्या पडलेल्या मनाला कोणीतरी आधार देणार हवं
शब्दांना व्यवस्थित मांडून कवितेतून आकार घेणार हवं..

एकांत क्षणी…कधी तरी
असं वाटतं कुणीतरी आपलं असावं
दुखाःच्या क्षणी हसवावं
आणि सुखाच्या क्षणात मार्गावर
व्हावं

एरवी आयुष्यात सारं काही आहे,
पण नाही तुझा तो सहवास
जो मिळेलच या आशेने
चालू आहे माझा जीवन प्रवास⁠⁠⁠⁠..

ऐकिले दुसर्या कोणाच्या स्वप्नात ती आहे तिथे बोलावलं नव्हते तरीही धाऊनी गेलो तिथे आता तरी दुर्देव वाटे नक्कीच माझे संपले पोहोचण्याआधीच तेही स्वप्न सारे संपले .

कधीच कोणाच्या डोळ्यामध्ये
पाणी येऊ देऊ नये ….
हसवता नाही आलं तरी
अश्रूंचं कारण होऊ नये ..

Marathi Shayari 2020 for WhatsApp

कधीतरी स्वतःच्या मनाप्रमाणे वाग
त्याच्याच मनासारख वागू नकोस
तो देत असेल तर त्याला देऊ दे
उगाच उसण प्रेम त्याला मागू नकोस

काळोखात सावल्या हरवून जात नाहीत…
काही काळासाठी त्या आपल्यापसून लपतात
उजेडाचा स्पर्श होताच आपल्यातल वेगळेपन जपतात….

काही नाती जोडली जातात,
कही जोडावी लागतात
काही जपावी लागतात तर
काही आपोआप जपली
जातात यालाच प्रेम म्हणतात !

कितीही रागावलीस तरी
मी तुझ्यावर रागावणार नाही,
कारण तुझ्याशिवाय
मी कुणावर प्रेम करणार नाही.

किनाऱ्यावर उभे राहून
फेसाळणाऱ्या लाटा पाहाव्या
दूर क्षितिजावर पोहोचवणाऱ्या
कल्पनेच्या नव्या वाटा पाहाव्या..

New Marathi status with image

Marathi love status 2020

Marathi love status

कुठल्याही नात्याची खोली
प्रसंग आल्यावरच कळते
नेहमीची पायाखालची वाटही
कधी आडवाटेला वळते

कुणाला जाणीव ही नसते,,,
कुणासाठी कुणीतरी झुरते,
कळीला त्रास होऊ नये म्हणून,,,
एक फुलपाखरू बागेबाहेरच फिरते ,

किती त्रास द्यावा एखाद्याला ,
यालाही काही प्रमाण असते,,
आपल्यावरूनच विचार करावा ,
समोरच्याला ही मन असते…!

कुणीतरी असावं गालातल्या गालात हसणारं भरलेच आसवांनी,
तर डोळे पुसणारं कुणीतरी असावं आपलं म्हणता येणारं केलं परकं जगानं,
तरी आपलं करून घेणारं.

कोणीतरी डोकाऊन पहाव अंतरंगात माझ्या
एखाद्या फ़ुलानेही नहाव सुगंधात ताज्या
कधीतरी करावी आसवल्या डोळ्यांची पूजा
सुगंधातून निसटने हीच आहे कळ्यांची सजा

कोवळ्या उन्हात न्हाऊन
नखशिखांत तु नटलेली,
जणु, सोज्वळ ती फुलराणी
ओली आताच फुललेली.

Love Marathi shayari

क्षितीजापलीकडॆ पाहण्याची
दॄष्टी असेल तर क्षितीज नक्की गाठता येतं ,
आपल्या रक्तातच धमक असॆल तर जगही जिंकता येतं

खरं प्रेम करणारे सर्वच नसतात,
अर्ध्यावर सोडणारे भरपुर असतात,
खोटं प्रेम करुन जे मन भुलवतात,
मन भरल्यावर मात्र ओळख विसरतात,
अशानांच लोक “सभ्य” म्हणुन ओळखतात.

खुपदा तू नसून हि
जवळ असल्याचा भास होतो,
तो भास आहे हे कळल्यावर मात्र जीवाला त्रास होतो.

खुपदा माझा एकलेपणा
माझ्याशी बोलका होतो
मग कोणी एक शब्द जरी बोललं,
तर त्याचाही गलका होतो.

खुबी नाही माझ्यात ईतकी की , कुणाच्या ह्रदयात ठाण मांडुन जाईल , पण विसरणे सुद्धा अशक्य होइल , असे अविस्मरणिय क्षण देउन जाईल ..

खुबी माझ्यात एवढी नाही की,
एखाद्याच्या मनात घर करून जाईन,
पण विसरणे सुद्धा अशक्य होईल,
इतक्या अविस्मरणीय आठवणी देऊन जाईन…

गुलाबी ओठांची ती कोवळी कमान मंदपणे काहीतरी बोलत राहते… अल्लड, भाभडी ती तुझी नजर तू गेल्यावर मात्र मनात सलत राहते

गुलाब उमलतो नाजुक काट्यावर.,
गवत झुलते वा-याच्या झोतावर .
पक्षी उडतो पंखाच्या जोरावर .
माणूस जगतो आशेच्या किरणावर .
आणि मैत्री टिकते ती फक्त
“विश्वासावर”.

जेवढं बांधावं काव्यात
तेवढी तु निराकार होत जातेस…
समजुन सोडवावं म्हटलं तर
आणखीनच गुंतत जातेस…

Marathi good morning love shayari

जेव्हा जवळ यायचा तू
श्वास माझा फुलायचा
अन तुलाच पाहावेस वाटायचे
तुझ्या मिठीत हरवून जावे वाटायचे
तुला प्रेम करत तुलाच
स्वाधीन होऊन जायचे….

जेव्हा तुम्ही कोणा खास व्यक्ती बरोबर असता.
तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष्य केल्याचे दाखवता,पण
जेव्हा ती खास व्यक्ती तुमच्या जवळपास नसते.
तेव्हा तुमची नजर त्यालाच शोधत असते…
हो ना

जो पर्यंत सूर्य होणार नाही थंड
तो पर्यंत
तुझ्यावर प्रेम करणं
होणार नाही माझ्या कडून बंद..

ज्याने आयुष्यात पावलोपावली दुःख भोगलीय तिच
व्यक्ती नेहमी इतरांना हसवु शकते…
कारण हसण्याची किँमत त्याच्याएवढी कुणाला ठाऊक नसते

झाडाचं प्रत्येक पान हे गळत असत,
गळताना ते नेहमी सांगत असत्,
कोणावर कितीही प्रेम केल तरी,
शेवटी कुणीच कुणाच नसत…

झालेच नाही आपले बोलणे
सगळा एकान्त असताना
आज सगळं सुचत जातय
एकटा कविता करताना…

झोंबते ही गार हवा
बघ कसा माझ्या तनी..
सांगु कसे साजना तुजला
मज आता लाज येते मनोमनी…

please read him-new Marathi love shayari

please read him-new Marathi love shayari

Marathi love shayari for girlfriend

झोका घेताना
येणारी तुझी आठवण
म्हणजे तुझ्या सोबत घालवलेल्या
गोड क्षणांची साठवण

ठोठावून दार ह्रदयाचे ,
जेव्हा तू आत येशील …
पसारा तुझ्याच आठवणींचा ,
ह्रदयात पाहशील …

डबडबलेल्या आसवानां बाहेर येण्या साठी
पापण्या मिटाव्या लागतात
ते अश्रु टीपण्या साठी
प्रेमळ हाथच असावे लागतात

डोळे तुझे कातील ,
ह्रदयावर वार करतात….
ह्रदयातील प्रेमाची अलगद ,
तार छेडतात….

डोळे पुसण्यास माझे
पाऊस धावूनी आला,
थेंब कोणता तुझा नि माझा
हेच कळेना म्हणाला.

डोळे माझे स्वप्न तुझे असावे,
ओंजळीत तुझ्या तारे माझे असावे…
झेप घेऊ दोघही प्रगतीची,
हाकेला माझ्या तुझे प्रतिसाद असावे…

डोळ्यांच काय
ते नेहमी पाणावतात
माझं तुझ्यावरचं प्रेम
अप्रत्यक्षपणे खुणावतात

डोळ्यांत तुझ्या पाहिलं की,
आरश्यात पहावसचं वाटत नाही
हृदयात तुझ्या राहते मी,
आणि आत्ता घरी रहावसचं वाटत नाही..

डोळ्यांनी व्यक्त केलेस
ते डोळ्यानिच ऎकले
पापण्या मिटता मिटता
आसवांनीच टिपले

डोळ्यातल्या स्वप्नाला
कधी प्रत्यक्षातही आण
किती प्रेम करतो तुझ्यावर
हे न सांगताही जाण.

new 2020 Marathi love shayari

डोळ्यातील ते भाव तुझे
ओठांवर हे खुलतात
तुझे नि माझे हाथ प्रिये
बाहुपाशात अडकतात …

तसं सगल्याना नाही जमत
तुझ्यासारख वागणं,
ओठानवर जरी नसलं
तरी मानत माझं असन…

तसे प्रत्येकाला वाटते की
सुखात सहभागी होणारा,
दुःखात पाठीशी असणारा,
संकटात हातात हात धरणारा,
असा एक लाईफ़ पार्टनर
असावा जसा तुझ्यासारखा.

तिचं ते खोटं बोलणं
बोलताना दूसरी कडेच पाहणं
मधेच खाली पाहून लाजणं
लाजताना मग पुन्हा हसणं

तिचं कामच आहे आठवत राहणे,
ती कधी वेळ काळ,
बघत नाही, तिला वाटते तेव्हा येऊन जाते,
कधी हसवते तर कधी रडवून जाते.
असे माझे विरह प्रेम.

तिची आठवण आली कि
तिची आठवण आली कि
मी आकाशाकडे बघतो
अन् ती दिसेल म्हणुन् उगाचच्..
तारे तुटन्यचि वाट् बघत् राहतो!

वाफ़ळत्या चहात् सुध्दा तिचाच् गन्ध् असतो..
त्या गन्धात् हरवुन्..
चहा मात्र थन्ड् होवुन् जातो!

ती समोर यायचि अन्
श्वास् श्वासत् अडकायचा
तिच्या गोड हसन्यात्…
जिव माझा कासाविस व्हायचा मग्..
ति घाबरुन् माझा हात हाति घ्यायचि
तिच्या तप्त स्पर्शात्
मि सगळे विसरुन् जायचो!

marathi shayari 2020

आता मात्र तिचि आठवण आलि कि..
मि फ़क्त् माझ्याच् हाथाकडे बघतो
अन् हातावरल्या रेघामध्ये
तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो!
तिचि आठवण् आल्यावर्….

तिची तक्रार आहे कि,
मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो
कस सांगू तिला कि,
♥ प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा दिसतो

तिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा समजले,
प्रेम कशाला म्हणतात,
आणि सोडून गेली तेव्हा समजले,
खरे प्रेम कशाला म्हणतात…

तिच्या बाबतीत मी ,
थोडा शहानपणाने वागतो…
ती दिसली रागवलेली ,
मीच माफी मागून घेतो..

तिला जायचं होत ती गेली..मला गमवायच होत मी गमावलं,
फरक फक्त एवढाच…तिने जीवनाचा एक क्षण गमावला
आणि मी एका क्षणात जीवन…

तिला सवयचं होती
ह्रदयाशी खेळण्याची,
म्हणून ती ही गेली आता
माझ्या भावनांनशी खेळून

ती अशी आली जीवनात की
डोळे माझे बोलके झाले
तिने हसून डोळे झाकले आणि
आज त्या सूर्यालाही बुडवणे कठीण झाले

Marathi love shayari for WhatsApp

ती मला रोज पाहत असते
पाहतांना अन् उगाचच लाजते,
मी वेड्यासारखा तिलाच पाहतो
अन् उगाचच स्वप्नात हरवतो

ती म्हणायची…डोळ्यांत तुझ्या पाहिलं,की आरश्यात पहावसच वाटत नाही हृदयात तुझ्या राहते मी,आणि आत्ता घरी रहावसच वाटत नाही

ती वा-याची एक झुळुक
हळुच शेजारुन जाणारी,
जाता जाता पाहत वळुन
मंद गालातल्या गालात हसणारी.

तीच्या आठवणींपासून दूर जाण तुला कधी जमणार नाही रे
तीने दिलेल फ़ूल सुकले तरी
सुगंध त्याचा सुकनार नाही र

तु अशी काही पाहतेस,
की काळीज माझं तुझं होतं..
जे कधी माझ्यासाठी धडधडायचं,
ते आता तुझ्यासाठी धडधडतं..

तु आलीस अन्
भाव स्पर्श बोलके झाले,
तु गेल्यावर मात्र
शब्दही मुके झाले..

तु आहे म्हणुन तर…
सगळं काही माझं आज आहे
हे जग जरी नसलं तरी
तुच माझ्या प्रेमाचा ताज आहे..

please read him-new Marathi love shayari

Marathi love shayari 2020

तु भेटतेस तेव्हा तुला डोळेभरुन पाहतो
,निरोप तुझा घेताना डोळ्यातअस्रु आणतो,
असे का बरे होते..
हेच का ते नाते,ज्याला आपण प्रेम म्हणतो…♥

तु माझी न झाल्याने
तुझ्यावर मी चिडलो होतो,
म्हणुन आहेर न देताच
मी तुझ्या लग्नात जेवलो होतो!

तु माझ्या सोबत असलीस की,
एकटक तुला पाहावेसे वाटते..
तु मला पाहुन हसलीस की,
तिथेच तुझे पुन्हा व्हावेसे वाटते..

तु येणार असताना मध्येच
पावसावं येणं कळत नाही,
पण तुझ्या प्रेमा एवढा त्यात
भिजण्याचा त्यात आनंद मिळ्त नाही.

तु लाजताना मनात काही
मी चांदण्यांला कवेत घ्यावे
हसू खुलेल्या तुझ्या अधीरी
अधीर माझे मी टेकवावे..

तु समोर असल्यावर
आसपास कुणी नसावं..
एकसारखं तासनतास
वाटतं पहात बसावं…

New Marathi status with image

Marathi shayari for girlfriends

तुज्या डोळ्याना पाहिल्यावर
मला शिंप्ल्यांची आठवण यायची
तुझी पापनीही तुझया डोळ्याना
अगदी मोत्यासारखी जपायची

तुझ ते झुरने मला
त्यावेळेसच जाणवले होते
जेव्हा त्या शांत कातरवेळी
तुझे डोळे पानावले होते

तुझ प्रत्येक म्हणन ऐकल,
तुझ्यासाठी जगणच टाळल,
अगदी तुला विसरायचेही
तुला दिलेल प्रत्येक वचन पाळल !

तुझं खरं-खोटं
खरचं आता लक्षात आलं
तात्पर्य एवढंच की
सारं खोटं माझ्या पक्षात आलं

तुझं ते रुप खरचं माझ्या ङोळ्यांना
आंधळ करून जात असतं
तू दूर असशील तरी माझ्या जवळ आहेस
याची जाणीव करून देतं असतं ..!!

तुझं दूर जाणं ही एक शोकांतिकाच आहे
माझ्या मनासाठी अजूनही काही ओले
बंध बाकी आहेत स्पंदनाच्या तीरासाठी

तुझा ‘अनोळखी’पणा ही
आता ओळखीचा वाटायला लागला आहे.
अनोळखी ‘तु’ असलीस तरीही
तो माझ्या ओळखीचा झाला आहे.

Marathi love shayari for boyfriend

तुझा तो पहिला स्पर्श
आजही मला आठवितो..
ते दुर्मिळ रोमांचीत क्षण
आजही मनात साठवितो….

तुझा तो स्पर्श सये
मी अजूनही जपतो आहे..
आठवणीतले ते क्षण
कणाकणाने टिपतो आहे….

तुझा माझा प्रत्येक क्षण
अजुन आठवांत आहे
तू परतून येशील पुन्हा
ही आस मनात आहे

तुझी आठवण आली ना की मला माझाच राग येतो,
संपले ना सर्व तुझ्याकडुन, मग असा का त्रास देतो?
नको त्या खोट्या शपथा, नको त्या सुखद आठवणी,
आठवुन सर्व काय करु? मग डोळ्यांत येते पाणी.

तुझी आठवण येण्यासाठी,
काळ वेळ लागत नाही.
तीही माझ्या सारखीच आहे,
तिलाही तुझ्या शिवाय राहवत नाही.

तुझी आठवण येते तेव्हा
तु दिलेली प्रेमपत्रे वाचत बसतो
तु येणार नाहीस माहित असतं
डोळे पुसुन मग स्वतःवरच हसतो..

तुझी एखादी कविता दे ना
माझ्या वहीत आठवण म्हणून ठेवायला
सुरुवात केली आहे मी आता माळ आठवणींची ओवायला

तुझी प्रतिमाच अधिक बोलते माझ्याशी
निदान माझे प्रेम तिला जाणवते तरी
पण मन पुन्हा स्वप्नातच रमते जागेपनी
प्रेम कळेल माझे तुला ही अन होशील माझी कधी तरी

Marathi WhatsApp status

Marathi WhatsApp status

तुझी प्रीत माझ्यासाठी जीवनाचा अनमोल ठेवा आहे
कधी विरहाचा चटका तर कधी मिलनाचा गारवा आहे.

तुझी वाट बघायला आवडेल मला, तुझं माझ्यावररागावनही आवडेल मला, जरूरी नाही फक्त माझीच व्हावीस तू, तुझ्या विरहात ही जगायला खरचं आवडेल मला.

तुझे काय ते तुला माहित
प्रेम माझे खरे होते
तुला ओळखता नाही आले
मी तर सर्वस्व तुला वाहिले होते

प्राण माझा असला तरी,
श्वास मात्र तुझाचं आहे..
प्रेम माझे असले तरी,
सुगंध मात्र तुझाचं आहे…

प्राण माझा असला तरी,श्वास मात्र तुझाचं आहे.
प्रेम माझे असले तरी,सुगंध मात्र तुझाचं आहे..
मी वेडा असलो तरी,वेड मात्र तुझेचं आहे.

प्रित तुझी माझी अशी,
जशी सुगंधाला रातराणी…
तू बरसलेला घन निळा,
अन मी आतूर धरिणी…

प्रियकर :- देवा, माझी तुझ्याकडे नम्रपणे
प्रार्थना आहे कि तू
माझ्या सोनुला नेहमी खुशीत, मजेत, समाधानात,

आरोग्यात व सदा आनंदात ठेव.
देव:- अरे, तुझ्यापेक्षा मला तिची जास्त
काळजी आहे आणि तुझ्या आधीपासून आहे,
आणि म्हणूनच मी खास तिच्यासाठी तुला बनविले

आहे …. फक्त तिच्या आनंदासाठी नाही तर
तुझ्या आनंदासाठी सुद्धा !!!
एकूण काय कि तुम्ही दोघे बनलात खास
एकमेकांसाठी

प्रियसी म्हणाली
माझ्यासाठी जीव दे
तरी तिचं म्हणणं खरं होवु दे
तरी तिचं म्हणणं खरं होवु दे

दिवस रात्र कर फक्त तीचेच विचार
अभ्यासाचा मात्र करु नको प्रचार
अभ्यास कधीही करता येईल
पण प्रियसीला मात्र एकदाच मिळवता येईल

प्रीतीचे ते उमलते फुल
आठवणीत आहे दरवळत
तुझ्या प्रेमासाठी भांड- भांड भांडलो
तरी तुला कसे नाही कळत

Marathi sad love status

प्रेम एक आठवण आहे
हळूवारपणे जीवलग
माणसाशी ह्रदयात केलेली
साठवण आहे

प्रेम करण्यासाठी हवी मनाची तयारी,आलेल्या संकटांना तोंड देण्याची..प्रेमाने मागून मिळत नसेल तर,काहीचं गरज नाही जबरदस्तीने ओढून घेण्याची

प्रेम करत असाल तर खर करा
टाइम पास म्हणून करू नका,
तुमच्या विरहात एखाद्याला
जगन मुश्किल करू नका .!!

प्रेम करायचं म्हटलं तर
कुणाशीही जमत नाही
मनासारख्या जोड़ी दाराशिवाय
संसारात मन रमत नाही

प्रेम कसे करावे याचे
देखिल क्लासेस आहेत…
फेल होणा-यांचा हातात
दारुन भरलेले ग्लास आहेत..!

प्रेम कसे करावे..
ह्याचाहि कुठेतरी क्लास असावा..
प्रेम कसे करावे..
ह्याचाहि कुठेतरी क्लास असावा..आणि..

प्रेम काय आहे ‪
माहिती‬ नाही मला
पण ते ‪तुझ्याइतकच‬
सुंदर असेल तर
प्रत्येक जन्मी‬ हवय मला…

प्रेम त्याच्यावर करावे,
ज्याला आपण आवडतो,
नाहीतर आपल्या आवडीसाठी,
आपण उगाच आयुष्य घालवतो…

प्रेम नसावे कापरासारखे
झुर्रकन उडून जाण्यासारखे
प्रेम असावेअत्तरासारखे
आयुष्यभर दरवळत रहण्यासारखे.

प्रेम पत्र लिहावे म्हंटल तर
तिला काय म्हणावं सुचत नाही,
सुरवातच जिथे होत नाही तर
*,प्रेम कसं करणार समजत नाही..

Marathi sad love status for girlfriend

+प्रेम प्रेम काय असतं?
प्रेम म्हणजे प्रेम असतं,
मनात दडलेलं ते एक
वेड गोड गुपीत असतं

प्रेम माझं असलं
तरी मी मात्र तुझाच आहे…
शब्द माझे असेल
तरी सामर्थ्य त्यात तुझंच आहे…

प्रेम माझं तुझ्यावरच
कोणत्याच शब्दात मावणार नाही..
तुला मिठीत घेताच कळतं
आता त्याचीही गरज भासणार नाही…

प्रेम म्हणजे काय असतं
ते मला ठाऊक नाही
प्रेम म्हटल्यावर फ़क्त
तुझंच नाव दिसतं म्हणूनच ते
मझ्यासाठी प्रेम असतं.

प्रेम म्हणजे, तू येण्याची चाहूल
तुला उचलून घेण्याचे खूळ
डोळ्यात पाहिलेलं स्वप्नांचे संकुल
प्रेम म्हणजे सर्व काही
तू नसलीस की काही नाही…

प्रेम श्वास जीवनाचा
जगती त्यावर सगळे,
भाव अतर्क्य प्रेमाचे
भावनाचे बंध आगळे !

प्रेमही तिथेच असत
ओढ जिथं अंतरीची,
नात्यात प्रेमाच्या मुळी
नसते भीती दुराव्याची !

Marathi sad love status for girlfriend with image

थांबवू कसे कुणाला?
करू कशी साठवण?
श्वास वाहतोय माझा
घेऊन तुझी आठवण !

प्रेम हे जिवनासाठी आहे ,
पण जिवन हे प्रेमासाठी नाही,
प्रेम हे जिवनात असु शकते,
पण जिवन प्रेमात असु शकत नाही ,
प्रेमात जिवन वाया घालवू नका ,
पण जिवनात प्रेम करायला विसरु नका

प्रेम हे प्रेमच असतं त्याला
आपणच समजून घ्यायच असतं,
चुकल त्याच तरी आपणच
चुकलेल सांगायच असतं

प्रेम फ़क्त एकट्यासाठी
करायचे असते.
आणि आयुष्यभर निभवायचे असते.
सत्यनारायणाचा प्रसाद म्हणून
वाटत सुटायचे नसते.

प्रेमाकडे घेऊन जाणारा मार्ग
खुपच अरुंद असतो
ज्याच्यावरुन दोघेजण
कधीच एकत्र चालू शकत नाही,
कारण त्यांना पुढे
चालण्यासाठी मनापासुन
एक होणे गरजेचे आहे.

Marathi vnew love status images

Marathi shayari

प्रेमाचा वर्षाव नुकताच होवू लागलाय,
कधी न जाणवणारा सुगंध
सभोवार दरवळू लागलाय

प्रेमाचे गणितच अवघड असते,
जे सर्वांनाच सोडविता येत नाही,
करणारे तर असतात सर्व जन प्रेम,
.पण शेवट पर्यंत कोणाचे
टिकत नाही.

प्रेमाचे गुंतवून धागे दूर
अशी जाऊ नकोस,
मलासुध्दा मन आहे
हे विसरुन जाऊ नकोस

प्रेमाच्या गावात घसरला पाय,
आजच्या मुलींचा भरवसा काय?
एकाला हाय,दुस-याला बाय
तिस-यासंगे पळून जाय……

प्रेमाच्या नागमोडी वाटेवर
दोन मनांची भेट झाली,
झालेली भेट वेडी कशी?
वेड्या प्रेमात पाडून गेली

प्रेमाच्या या दिवशी ,
प्रेम किती ते दाखवायचे…
काय गरज आपल्याला ,
आपण रोजच तेवढे करायचे…

Marathi

Marathi sad status 2020

प्रेमाच्या हाकेला साद मिळाली,
स्वप्नांना वास्तवाची आस मिळाली,
मन माझं खुदकन हसलं,
तुझ्या डोळ्यांत जेव्हा माझं प्रेम दिसलं…

प्रेमात नसावा आकस
प्रेमात नसावी इर्षा
एकमेकांवरील विश्वास
हीच असते प्रेमाची अपेक्षा

प्रेमात असं थांबायच नसतं,
मागे न वळता पुढेच चालायच असतं..
ऎकमेकांची साथ घेऊन
जग जिंकायचं असतं

प्रेमात आलेले अश्रु आणी लहान मुलाचे अश्रु
दोन्हि सारखेच असतात
कारणं दोघांनाही माहीत असतं
की दुःख काय आहे
पण कोनाला सांगु शकत नाही.

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय
प्रेमाला गोडी येणार नाही
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही.

प्रेमात तर खेळ आणि
खेळणं मांडायच नसतं,
मनात उगाचच असं काही
वेडं आणायच नसतं

प्रेमात नसते कधी शिक्षा
प्रेमच घेत राहते प्रेमाची परीक्षा
करून तर बघा निस्वार्थी मनाने
उगाच कशाला ठेवता मनात अपेक्षा

प्रेमात नसावा आकस
प्रेमात नसावी इर्षा
एकमेकांवरील विश्वास
हीच असते प्रेमाची अपेक्षा

प्रेमात पडलं की असच होणार..!
दिवस रात्र डोळ्यासमोर तोच
चेहरा दिसणार,
स्वप्नात सुध्धा आपल्या
तिच व्यापुनउरणार

Sad love status Marathi WhatsApp

येता जाता उठता बसता,
फक्त तिचीच आठवण होणार
तुमच काय, माझं काय,
प्रेमात पडलं की असच होणार..!

प्रेमाला तुझ्या मी…
हातावरी फोडा प्रमाणे जपतोय ….
तुला त्रास होऊन नये म्हणून…..
तुला पाहताना चोरा प्रमाणे वागतोय…

प्रेमाला नात्यात बसवणं
खुपदा प्रेमाला घातक ठरतं
पण ते तस नाही बसवल तर
लोकांच्या दृष्टीने पातक ठरतं.

प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी असावी
मी जसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी असावी
खुबसुरत नसली तरी, चारचौघीत उठून दिसणारी असावी
शेर -ए-गझल नसली तरी, माझी एक छानशी चारोळी असावी

प्रेयसी :- माझ्यावर प्रेम करशील , माझे
बाकी राहिलेले आयुष्यभर ?
प्रियकर :- नाही, तुझ्यावर प्रेम करत राहेन,
माझे बाकी राहिलेले आयुष्यभर

फकत कही लोकनवर प्रेम करन्यपेक्षा
सगलयाणवर प्रेम करात रहा
कारण कही लोक हृदय तोड़तिल
तेवहा बाकिचे हृदय जोड़ाला नक्की एतिल.

फकत काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा
सगळ्यांवर प्रेम करत राहा
कारण काही लोक हृदय तोड़तील
तेव्हा बाकिचे हृदय जोडायला नक्की येतील…

Shayari status for FB in Marathi

फक्त त्याच्याच आठवणीत झुरणारी,
तो आहे दूर कुठे तरी..
फक्त माझ्या येण्याचीच वाट पाहणारी…
नाही मी तिचा , हे जाणून नहि….
फक्त माझ्याचसाठी जगणारी…
अन दिलेल्या त्या प्रेमाच्या वाचनानं,
आजून हि पाळणारी…

फार काही नको ग तुझ्याकडुन
फक्त एकदा विश्वासाने बोल
ए मी तुझीच आहे,
आणि शेवटपर्यंत तुझीच राहील…!

फुल कधी म्हणत नाही की
सुगंध नेहमी वा-यावरच फिरतो,
कारण, त्यालाही माहीत असतं
कितीही दुर गेला तरी तो फुलाचाच असतो

फुल कधी म्हणत नाही की
सुगंध नेहमी वा-यावरच फिरतो,
कारण, त्यालाही माहीत असतं
कितीही दुर गेला तरी तो फुलाचाच असतो

बंद घरात बंद तो चिमणा,
काचेच्या खिडकीवर झडपा मारत होता…
प्रेमासाठी आसुसलेला तो
स्वत्ताची रक्तबंबाळ चोचही विसरत होता

hi friends I have for you 1000+ more Marathi shayari with image 2020 i brought for you people Marathi Shayari Marathi Love Status Marathi Sad Status

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *