Marathi shayari SMS images for girlfriend

Romantic Marathi shayari

सगळ्यात अनोळखी कोण आहे ?तर मी आहे माझ्यासाठीअन सगळ्यात जवळचा कोण आहेतर मी आहे तुझ्यासाठी…. सप्तसुरांची उधळण करीत…सुरांगणा घेवूनी आली..चातकासारखी वाट पाहत होतो आम्ही…अन तु तर एक श्रावणसरी सारखी चिंब […]

» Read more
1 2 3 14